Author: admin

  • Giới thiệu công ty

    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIA LINH Công ty Cổ phần công nghệ Gia Linh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tin học, điện tử, tự động hoá, viễn thông theo số giấy phép đăng ký dinh doanh 0103022666 đượcSở Kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hà nội cấp giấy phép lần […]