Sản phẩm và dịch vụ

  1. HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT
  2. HỆ THỐNG MẠNG LAN, THOẠI, TRUYỀN HÌNH
  3. HỆ THỐNG CHẤM CÔNG ĐIỆN TỬ VÀ KIỂM SOÁT RA VÀO
  4. HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG CHỐNG ĐỘT NHẬP, BÁO CƯỚP
  5. HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG
  6. HỆ THỐNG PCCC
  7. HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA
  8. HỆ THỐNG ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
  9. PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ TÍCH HỢP VỚI CÁC HỆ THỐNG TRÊN
  10. DỊCH VỤ CHO THUÊ VĂN PHÒNG – THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG